medycyna pracy

Zapraszamy do Poradni Medycyny Pracy wszelkie podmioty gospodarcze, które w myśl ustawy mają obowiązek zapewnienia świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami.
Oferujemy następujące badania:
- profilaktyczne badanie wstępne – dla pracowników przed podjęciem zatrudnienia lub po zmianie stanowiska pracy,
- badanie okresowe - dla pracowników pracujących na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
- badanie kontrolne - dla pracowników przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.
W ramach poradni wykonywane są konsultację specjalistyczne wymagane ustawą dla pracowników na danym stanowisku pracy:
- laryngologiczne (wysokościowe)
- neurologiczne (wysokościowe)
- okulistyczne
Wykonujemy następujące badania diagnostyczne:
- EKG,
- badanie spirometryczne,
- badania audiometryczne,
- badania laboratoryjne,
- badanie RTG ( Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach ul. Lipowa 3).
Wykonujemy również badania sanitarno-epidemiologiczne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających takiego badania.
Zapraszamy wszelkie podmioty gospodarcze do podpisania umowy na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.
Gwarantuje ona korzystne ceny na pakiety świadczeń z zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.
Zapewniamy wykonanie badań przez wykwalifikowany personel medyczny, sprawną organizację badań, wiarygodność i rzetelność.
Do badań proszę umawiać się telefonicznie
: 600 289 796  (32) 235-33-22