badanie spirometryczne

Wykonując spirometrię można zbadać czy pojemność płuc jest taka jakiej można się spodziewać w danym wieku czy lepsza np. jeśli uprawiamy sport. Badanie spirometryczne może wykazać cechy przedwczesnego starzenia się płuc- u palaczy tytoniu.
Zapraszamy do badania spirometrycznego w Poradni Lekarza Rodzinnego
w Zbrosławicach.