badanie audiometryczne


Badanie audiometryczne jest wykonywane w Poradni Laryngologicznej.
Wskazania:
- niedosłuch lub jego podejrzenie
- zawroty głowy lub zaburzenia równowagi
- szumy w uszach
- przy badaniach profilaktycznych w ramach medycyny pracy, w związku
z czynnikami szkodliwymi występującymi na danym stanowisku pracy (hałas).