badania kierowców

Zapraszamy kierowców i kandydatów na kierowców do korzystania z następujących usług:
- badanie lekarskie celem wystawienia orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi dla kategorii:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 lipca 2014r. .

Kategorie badań kierowców AM,A1,A2,A,B1, B,B+E,T, C1, C1+E, C, C+E.


- badania lekarskie celem wystawienia orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi dla kategorii B i C do świadectwa kwalifikacyjnego
Proponujemy wykonanie w naszej placówce następujących konsultacji specjalistycznych:
- konsultacja laryngologiczna
- konsultacja okulistyczna
- konsultacja neurologiczna

oraz badań diagnostycznych:
- EKG ( dla osób powyżej 55 roku życia )
- badania poziomu glukozy
- badania audiometryczne
Uwaga!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15.04.2011 r. pacjenci z chorobami tj. padaczka lub cukrzyca wymagający konsultacji neurologa lub diabetologa.