Poradnia Chorób  naczyń

Przyjmuje

 dr n. med. Rajmund Ratman, specjalista chorób naczyń

 

Zapraszamy do korzystania z usług w poradni schorzeń naczyń w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także udzielamy porad prywatnych.
Udzielamy konsultacji angiologicznnych, kwalifikacji do zabiegów naczyniowych i leczymy następujące schorzenia:
- miażdżyca tętnic, tętniaki
- przewlekłą niewydolność żylną
- chorobę zakrzepowo-zatorową
- makro- i mikroangiopatie cukrzycowe
- choroba Buergera
- zapalenie naczyń
- choroby naczyń limfatycznych
- inne choroby naczyniowe
Badania dodatkowe zleca lekarz specjalista po wcześniejszej konsultacji:
- EKG
- RTG
- angio TK
- TK
- USG Dopplera
- badania laboratoryjne
- MR
Na wizytę proszę umawiać się osobiście lub telefonicznie
(32) 233-70-30 lub (32) 235-42-63.