badania laboratoryjne

 W placówce znajduje się punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych bakteriologicznych, toksykologicznych, hormonalnych, immunologicznych i markerów nowotworowych:


Zbrosławice ul. Piastowska 3
tel. (32) 233-70-30


poniedziałek      6:30 – 07:50
wtorek                 6:30 – 07:50
czwartek             6:30 – 07:50
piątek                  6:30 – 07.50

Na wizytę proszę umawiać się osobiście lub telefonicznie 32 233 70 30.

Dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarzy POZ i lekarzy specjalistów Zakładu Opieki Zdrowotnej „FAM - MED” w ramach umowy z NFZ badania wykonywane są bezpłatnie.
Bez wymaganego skierowania badanie wykonywane jest jedynie komercyjnie.
Prosimy o zgłaszanie się do badania na czczo (poziom glukozy, morfologia, OB.)
Do badania lipidogramu (poziom cholesterolu, trójglicerydów) po 16- godzinnym nie przyjmowaniu tłustych pokarmów.
Do innych badań przygotowanie pacjenta po konsultacji z personelem punktu pobierania materiału.
Wyniki badań laboratoryjnych są do odbioru w rejestracjach placówek.