Poradnia Chorób  naczyń

Przyjmuje :

dr n. med. Aurelia Morawiec- Knysek specjalista pediatrii  i nefrologii

lek.  Omar Bjanid specjalista nefrolog

Zapraszamy do korzystania z usług w poradni nefrologicznej w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także udzielamy porad prywatnych.
Udzielamy konsultacji nefrologicznych i leczymy następujące schorzenia:
- choroby kłębuszków i cewek nerkowych
- przewlekła niewydolność nerek
- izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym
- kamica moczowa
- nawracający i uporczywy krwiomocz
- samoistne nadciśnienie
- zapalenie pęcherza moczowego
- inne zaburzenia nerki i moczowodu
Badania dodatkowe zleca lekarz specjalista po wcześniejszej konsultacji:
- EKG
- TK
- USG Dopplera
- USG układu moczowego–płciowego i prostaty
- badania laboratoryjne
Na wizytę proszę umawiać się osobiście lub telefonicznie
(32) 233-70-30 lub (32) 235-42-63.