KONTAKT z rejestracją

wieszowa  42-672  ul.sienkiewicza 123 tel.:(32) 273-73-52

Adresat:
Twoje imię i nazwisko:
Twój E-mail:
Priorytet:
Temat listu:
Treść listu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, adres IP) umieszczonych w formularzu celem otrzymania kontaktu z Państwa strony zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) .

Klauzula informacyjna dla osoby przekazującej dane osobowe:

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest  NZOZ FAM-MED S.C.       B. Pietrasińska i J. Słodczyk zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Piastowska 3, 42-674 Zbrosławice  lub telefonując pod numer: 32 233 70 30  Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ido@kostarmed.pl  lub telefonując pod numer: +48 881 393 082.

1.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania.

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

3.      Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

4.      Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa lub do czasu wycofania zgody.

5.      Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania.

6.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.      W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)

 

Administracja      NZOZ FAM-MED s.c.

Zbrosławice, ul. Piastowska 3, (32) 233-70-30  email : biuro@fam-med.pl