badania laboratoryjne

W placówce znajduje się punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych bakteriologicznych, toksykologicznych, hormonalnych, immunologicznych i markerów nowotworowych:


Wieszowa ul. Sienkiewicza 123
tel. (32) 273-73-52

Na wizytę proszę umawiać się osobiście lub telefonicznie 32 273 73 52


wtorek 08:00 - 09:15
czwartek 09:00 - 09:30


Dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarzy POZ i lekarzy specjalistów Zakładu Opieki Zdrowotnej „FAM - MED” w ramach umowy z NFZ badania wykonywane są bezpłatnie.
Bez wymaganego skierowania badanie wykonywane jest jedynie komercyjnie.
Prosimy o zgłaszanie się do badania na czczo (poziom glukozy, morfologia, OB.)
Do badania lipidogramu (poziom cholesterolu, trójglicerydów) po 16- godzinnym nie przyjmowaniu tłustych pokarmów.
Do innych badań przygotowanie pacjenta po konsultacji z personelem punktu pobierania materiału.
Wyniki badań laboratoryjnych są do odbioru w rejestracji placówki .