Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Dorosłych oraz Dzieci

 

  mgr SYLWIA FRĄC – psycholog, psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna i terapia w podejściu psychodynamicznym osób dorosłych:
zaburzenia lękowe,
zaburzenia nastroju,
zaburzenia osobowości,
rodzin osób uzależnionych (DDA),
konsultacje osób z problemem alkoholowym.

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży:
zaburzenia lękowe,
zaburzenia zachowania,
zaburzenia odżywiania,
trudności w relacjach społecznych,
trudności wychowawcze,
diagnoza zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera).

 

mgr ADAM FRĄC – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnieńdiagnoza psychologiczna oraz terapia osób dorosłych,
terapia psychodynamiczna osób dorosłych (m.in. zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości),
pomoc osobom dorosłym w sytuacjach kryzysowych,
terapia członków rodzin osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu.

 

mgr ANNA PIETRASIŃSKA – WOJNA - psychologDiagnoza psychologiczna osób dorosłych,
terapia poznawczo – behawioralna (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe),
pomoc osobom dorosłym w sytuacjach kryzysowych.